TOLIT >> ÚČTOVNÉ SLUŽBY
Poradenstvo a optimalizácia nákladov. Tvorba globálnej podnikovej stratégie, ekonomické riadenie, strategický marketing, Business Plán.
Máte problém? Ponúkame Vám expresné spracovanie účtovníctva, DPH, miezd.

Účtovné služby

Podvojné účtovníctvo

Spracovanie podvojného účtovníctva zahŕňa
- spracovanie účtovného denníka a hlavnej knihy
- vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
- vedenie pokladničnej knihy
- evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
- spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu PO a príslušných výkazov

Jednoduché účtovníctvo

Spracovanie jednoduchého účtovníctva zahŕňa :
- spracovanie peňažného denníka
- vedenie knihy pohľadávok a záväzkov
- vedenie pokladničnej knihy
- evidenciu DPH a vypracovanie daňových priznaní DPH
- evidenciu majetku
- spracovanie daňových priznaní k dani z príjmu FO a príslušných výkazov

DPH

Spracovanie DPH zahŕňa :
- spracovanie prvotných dokladov
- vedenie evidencie dokladov patriacich do DPH
- vypracovanie daňových priznaní DPH

Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd zahŕňa :
- spracovanie miezd podľa predložených dokladov
- vypracovanie výkazov pre ZP, SP, Daňový úrad
- ročné zúčtovanie dane zo závislej činnosti
Spracovanie personalistiky zahŕňa :
- prípravu prac. zmlúv, dohôd o hmotnej zodpovednosti a iných pracovnoprávnych zmlúv
- prihlášky a odhlášky zamestnancov
- vedenie personálnej evidencie
- spracovanie RZZP

Kontrola účtovníctva

Kontrola účtovníctva zahŕňa :
- kontrolu správnosti zaúčtovania dokladov
- kontrolu daňových priznaní
- kontrolu výkazov
- posúdenie oprávnenosti nákladov

Poradenstvo

Poradenstvo zahŕňa :
- účtovné poradenstvo
- personálne poradenstvo
- optimalizacia nakladov
Novinky
Copyright (c) Tolit s.r.o. 2008 | Created by LLwebdesign.sk
.